Hjem

Hjem

NDT Tjenester

Penetrantmetode

Vi har utstyret og fasilitetene til å utføre inspeksjon med både konvensjonell og fluoriserende penetrant.

Tanken på det beste for miljø og personell gjør at vi bruker Bio og Miljø vennlige produkter fra en av bransjens ledende produsenter.

Penetrantmetoden (PT) er en ikke-destruktiv prøvingsmetode for å påvise feil i materialet, som sprekker, porer og lignende, i overflaten på ikke-porøse materialer.

Prøvingen utføres ved å påføre en penetrerende væske som er farget eller fluoriserende på prøveobjektets overflate. Denne væsken har egenskaper som gjør at den trenger inn i sprekker og andre feil som går til overflaten. Etter at overflødig væske er fjernet fra prøveobjektets overflate, påføres en fremkallingsvæske på overflaten. Fremkallingsvæsken fungerer som et trekkpapir som "trekker" ut den penetrerende væsken av feilene. På denne måten dannes det indikasjoner som lett kan oppdages dels på grunn av den store fargekontrasten mellom fremkaller og penetrant og dels på grunn av at penetrantvæsken sprer seg i fremkaller laget. Derfor dannes en indikasjon som er bredere og større enn feilens egentlige størrelse.

Ettersom en indikasjon ved penetrantmetoden dannes ved at penetrantvæsken først trenger inn og siden "suges" ut av feilene (også kalt diskontinuiteter), kan man bare oppdage feil som er åpne mot overflaten. Penetrantmetoden kan brukes på nesten alle typer materialer. Sprekker med en bredde på lµm og lengde på 0,1mm kan indikeres under optimale forhold.

Kontaktperson

Geir Strømme

Geir Strømme

Telefon: (+47)

911 38 685
Even Wiik

Even Wiik

Telefon: (+47)

454 32 770

Magnetpulvermetode

Vi har utstyret og fasilitetene til å utføre inspeksjon med både konvensjonell og fluoriserende magnetpulver.

Magnetpulvermetoden (MT) er en ikke ødeleggende prøvningsmetode for påvisning av materialfeil (slik som sprekker, porer, inneslutninger, osv..) i overflaten, og rett under overflaten i ferromagnetiske (magnetiserbare) materialer.

Metoden baseres på at et magnetfelt tilføres et objekt. Magnetfeltet vil flyte i og like under overflaten på objektet. En feil i overflaten vil skape et brudd i magnetfeltets kraftlinjer som gjør at magnetfeltet forsøker å gå i luft.

Disse kraftlinjene utenfor og rundt feilen danner et lekkasjefelt. Dette lekkasjefeltet kan påvises gjennom å tilføre jernpartikler i pulverform på overflaten. Disse klumper seg sammen og fester seg i og rundt lekkasjefeltet. Partiklene i det magnetiske lekkasjefeltet viser feilens beliggenhet, form og størrelse. Lekkasjefeltet er betydelig bredere enn feilen, og pulveret som fester seg blir derfor en indikasjon som er større og lettere å oppdage enn feilen selv.

Kontaktperson

Geir StrømmeGeir Strømme

Geir Strømme

Telefon: (+47)

911 38 685
Even WiikEven Wiik

Even Wiik

Telefon: (+47)

454 32 770

Visuell inspeksjon

Visuell inspeksjon er en ikke ødeleggende inspeksjonsmetode som baserer seg på vurdering av sveis og materialkvalitet basert på det inspektøren kan se med øynene.

Da øynene er det viktigste verktøyet som brukes er det særdeles viktig at både kontrastsyn og fargesyn er optimalt. Ved redusert kontrastsyn sees ikke de minste feilene og med redusert fargesyn vil fargenyanser på rustfrie materialer bli vanskelig å vurdere.

Under ideelle forhold i en fokusavstand på 200-300mm vil øynene normalt være i stand til å kunne se følgende indikasjoner:
• Rund (halvrund) indikasjon/inneslutning på ca. 0,25 mm.
• Linjeinneslutning ca 0, 025 mm bred.

Visuell inspeksjon krever kun enkle hjelpemidler som brukes for å tydeliggjøre uregelmessigheter i objektet. Slike hjelpemidler kan være en lommelykt, forskjellig måleutstyr, rissenål og følsomme fingertupper.

Kontaktperson

Geir Strømme

Geir Strømme

Telefon: (+47)

911 38 685
Even Wiik

Even Wiik

Telefon: (+47)

454 32 770

Røntgen

Vi har 3 moderne røntgen bunkerser med innlagt varslingssystem som varsler hvis noen bryter sensorene når det er pågående stråling i bunkersene.

Bedriften har utstyr til å ta radiografi ved bruk av både gamma og røntgen stråler, som kan benyttes til å utføre radiografi med både digital film og analog film. Alle våreoperatører er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9712-2012.

Grunnleggende radiografiske prinsipp.
Det er røntgen- og gammastrålingens evne til å trenge gjennom materialer, og sverte en film, som er forutsetningen ved det radiografiske prinsipp.

Strålingskilden sender ut en stråling, elektromagnetiske bølger, som trenger gjennom materialet, og sverter filmen som ligger tett opptil prøveobjektet på motsatt side av kilden. Filmen vil, etter at den er blitt bestrålt, ha blitt påvirket av strålingen. Dette fører til at man vil få et bilde med varierende svertning, når filmen er fremkalt. Svertningen til filmen er avhengig av strålemengden den er blitt utsatt for. Jo større strålemengde, jo høyere vil svertningen være. Motsatt vil lav strålemengde gi lav svertning på filmen.

Dersom det finnes en feil i prøveobjektet, for eksempel en pore, vil dempningen av strålingen endres i dette området. Siden en pore ikke demper strålingen like godt som feilfritt gods, vil strålingen som filmen utsettes for i dette området være større, og dermed få en større svertning her.

På denne måten får man et slags skyggebilde av prøveobjektet. De lyseste områdene på filmen er der hvor strålene har passert gjennom tykkest gods, mens de mørkere partiene på filmen viser hvor strålene har trengt lettest igjennom objektet.

Kontaktperson

Geir Strømme

Geir Strømme

Telefon: (+47)

911 38 685
Even Wiik

Even Wiik

Telefon: (+47)

454 32 770

Ultralyd

Faste stoffer kan tvinges til å utføre mekaniske svingninger av forskjellig art på grunn av deres elastiske egenskaper.

Hvis man har et fjærstål, og man spenner fast den ene enden, kan man få den til å svinge frem og tilbake. Hvis den utfører tilstrekkelig antall svingninger per sekund, kan man samtidig høre en lyd. Det skyldes at luften omkring fjærstålet svingninger/vibrerer på grunn av trykkbølger. Hvis svingningstallet er høyere enn 12 svingninger per sekund kan dette oppfattes av det menneskelige øre. Jo hurtigere fjærstålet svinger jo høyere blir den utsendte lyden. Når antall svingninger kommer over 20000 svingninger per sekund, passerer vi den øvre grensen for hva øret kan høre. Lydbølger over 20000 svingninger per sekund kalles for ultralydbølger.

I ultralydtesting bruker man et piezo-elektrisk materiale/krystall for å frembringe svingninger. Det piezo-elektriske krystall settes i vibrasjon av en elektrisk impuls. Hvis lydimpulset treffer en reflektor på sin ferd gjennom objektet, vil noe av lydimpulset reflekteres tilbake til krystallet. Siden noe av lydimpulsen blir reflektert før den treffer bakveggen, vil vi få en vertikal strek før bakveggs ekkoet. Denne vertikale streken kalles for feilekko. Man kan bestemme dybden til reflektoren ganske nøyaktig. Ligger den vertikale streken midt mellom startekkoet og bakveggs ekkoet, ligger reflektoren midt i objektet. Feilekkoets høyde (amplitude) og form sier også en del om reflektorens art.

Kontaktperson

Geir Strømme

Geir Strømme

Telefon: (+47)

911 38 685
Even Wiik

Even Wiik

Telefon: (+47)

454 32 770

PMI / Hardness

Quality NDT tilbyr hardhets målinger i stasjonær maskin for brinell og rockwell ved vårt verksted på Klepp.

Vi er også fleksible, og kan utføre testing med portabelt utstyr hos kunde.

Kontaktperson

Geir Strømme

Geir Strømme

Telefon: (+47)

911 38 685
Even Wiik

Even Wiik

Telefon: (+47)

454 32 770

Eddy current inspeksjon

Quality NDT kan på forespørsel tilby Eddy Current inspeksjon sammen med vår samarbeidspartner.

Virvelstrømsteknikken er den mest benyttede inspeksjonsmetoden innen flyindustrien, men også i offshore sektoren har teknikken vist seg å få innpass. En åpenlys fordel ved virvelstrømtesting, er at feil kan identifiseres på overflatebehandlede strukturer (malte og coatede overflater). Virvelstrøm / Eddy Current er derfor en hurtig og ressursbesparende inspeksjonsteknikk, da emnene ikke trenger å forberedes før inspeksjon.

Kontaktperson

Geir Strømme

Geir Strømme

Telefon: (+47)

911 38 685
Even Wiik

Even Wiik

Telefon: (+47)

454 32 770

Phased array inspeksjon

Phased Array brukes bl.a. til sveisekontroll, Boltinspeksjon, korrosjonskontroll og tykkelsesmåling.

På grunn av muligheten til å kontrollere parametere som vinkel, fokus og bredde på strålen, er denne metoden meget effektiv med hensyn til feildeteksjon og hastigheten på testingen.

Kontaktperson

Geir Strømme

Geir Strømme

Telefon: (+47)

911 38 685
Even Wiik

Even Wiik

Telefon: (+47)

454 32 770

TOFD inspeksjon

Vi tilbyr TOFD inspeksjon

Time-of-flight diffraction (TOFD) er en følsom og nøyaktig metode for å måle dybden og høyden på defekter i ikke-destruktiv prøving av sveiser.

Kontaktperson

Geir Strømme

Geir Strømme

Telefon: (+47)

911 38 685
Even Wiik

Even Wiik

Telefon: (+47)

454 32 770